• Những điều bạn cần làm khi đến sân gôn

Những điều bạn cần làm khi đến sân gôn

Những điều bạn cần làm khi đến sân gôn


Phần này trong chương trình nhiều tập dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi cùng với Kathryn Newton sẽ chỉ cho bạn nơi bạn cần phải có mặt và những gì bạn cần làm khi bạn khi đến sân gôn.

Những điều bạn cần làm khi đến sân gôn


Tee-time chính xác là thời gian bạn nên đứng ở điểm phát banh đầu tiên và đã sẵn sàng chơi; chứ không phải là tới lúc đó bạn mới đưa xe vào bãi gửi xe. Để đảm bảo bạn đến đó thoải mái, vui vẻ, đã khởi động và đã sẵn sàng chơi gôn, hãy làm theo một vài hướng dẫn đơn giản trước giờ vào sân. Bạn sẽ trở thành một đối tác chơi gôn và khách hàng được chào đón tại sân gôn đấy.

Những gì bạn cần biết:

  • Dành cho bản thân nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu của bạn. Tốt nhất là nên đến trước thời gian bắt đầu trận đấu ít nhất 30 phút. 
  • Khi bạn đến đó, hãy báo danh với người chủ trì trận đấu – có thể là trong cửa hàng gôn hoặc gần điểm phát banh đầu tiên - để cho anh ấy hoặc cô ấy biết bạn đang ở đó. Bạn cũng sẽ biết liệu mọi thứ có được tiến hành đúng giờ hay không. 
  • Sử dụng thời gian của bạn trước khi bắt đầu trận đấu thật sáng suốt. Khởi động trên sân gôn bằng vài cú đánh mạnh, sau đó di chuyển đến đồi quả (green) đẩy vài cú nhẹ vào lỗ.