• Tuyên bố trách nhiệm

Tuyên bố trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin bao gồm lời bài hát, thông tin nghệ sĩ.. được chia sẻ trên www.jsblogger.comlà nguồn thông tin tổng hợp từ Internet. www.jsblogger.com không đại diện cho bất kỳ cơ quan tác quyền, tác giả hay cá nhân nào, do vậy chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ hay bênh vực bất cứ một nghệ sĩ, ca sĩ, hay tác giả nào.
www.jsblogger.com cũng không phải là tác giả sáng tác ca khúc, do vậy nếu trong trường hợp bạn là một nhạc sĩ, và bạn tìm thấy ca khúc của mình trên www.jsblogger.com mà không đúng với sáng tác của mình, bạn có quyền:
  • Yêu cầu chúng tôi sửa lại lời cho đúng với sáng tác của bạn bằng cách gửi email về contact@jsblogger.com.
  • Yêu cầu chúng tôi gỡ các ca khúc của bạn khỏi hệ thống www.jsblogger.com bằng cách gửi bằng chứng chứng minh bạn là chủ thể hợp pháp sở hữu tác quyền của ca khúc và email yêu cầu gỡ về địa chỉ thư điện tử contact@jsblogger.com 
  • Trong trường hợp, bạn không phải là chủ thể của các hình ảnh mà bạn phát hiện sai sót. Xin bạn vui lòng comment bên dưới bài viết, BQT sẽ xem xét và tiến hành sửa đổi cho đúng.
Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, www.jsblogger.com có quyền thay đổi mà không cần báo trước.


Cookie


Trang web www.jsblogger.com của chúng tôi sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt theo một trang internet trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của mình cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. www.foxtv.vn chỉ sử dụng dữ liệu kết hợp không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Dĩ nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.
Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web www.jsblogger.com có thể không hoạt động một cách tối ưu.